fredag 23 april 2021


Inlagt den blåsiga torsdagen den 22 april 2021.
 
Just idag, hade vi i styrelsen tänkt kalla till arbetsdag, Malöfyren, lördag den 24/4, men på grund av vindstyrkan tvingas vi ställa in arbetsdagen.
Nästkommande arbetsdag där är inplanerad till lördagen den 8 maj.
Alla våra objekt fungerar och ligger på rätt plats, exv. drog vår vice ordförande Martin Janson, tillbaka den av isen förflyttade Barnagrundspricken, till rätt läge, i förra veckan.
I år prioriterar vi, fortsatt underhåll/målning på vår 9 meters höga Malöfyr.
Dessutom önskar vi frivilliga som sågar/klipper bort sly runt vårt kummel på Ramnö.
 
Jobbanmälan ”som vanligt” till Martin Jansson:
0734-100073, alternativt martinjansson01@gmail.com
 
Fyrhälsningar
Stefan Lundberg
Ordförande