Malö Hamns Fyr även kallad Skallafyren


Malö Hamns Fyr även kallad Skallafyren.

Malö hamns fyr inköptes från Sjöfartsverket år 2012 för 1 kr och ägs idag av Onsala Fyrförening. Fyren ligger på arrenderad mark med ett arrendeavtal och drifttillstånd från Sjöfartsverket .

Malö Hamns Fyr är en sektorfyr och en hamnfyr och byggdes år 1917 och försågs med en AGA-fyr. Byggnadstypen är en lantrin med en ljushöjd på 5 meter.

Malö hamn ligger på Skallahalvön och utnyttjades som ankringsplats av fiskare och skutor fram till 1960 talet. 

1991 bedömde Sjöfartsverket att fyren inte längre behövde för den kommersiella sjöfarten och släckte ner fyren.

Redan den 8 januari 1992 fick Onsala Fyrförening ansvara för driften och skötseln av fyren. Efter tillstånd från Sjöfartsverket har fyren renoverats och byggts om till elektriskt ljus med solpaneldrift
Den 2 september 2002 tändes fyren åter nu elektrifierad av Onsala Fyrförening.