Onsala Fyrförenings Historia


Onsala Fyrföreningens Historia

Onsala Fyrförening är en ideell förening som verkar för att  bevara vårt sjöhistoriska arv i form av sjömärken och fyrar runt Onsala.

År 1991 ämnade Sjöfartsverket i besparingssyfte släcka Malöhamns fyr (även kallad Skallafyren). En lokal opinion uppstod och Onsala Fyrförening bildades. Föreningen arbetar ideellt och alla är välkomna att efter egen förmåga bidraga till föreningens uppgifter som är att bibehålla inrättningar för sjösäkerhet i socknen.
Föreningen fick tillstånd att driva Skallafyren som numera är ombyggd för soldrift. Vidare övertogs skötseln av Hästholms Landgrunds farledsprick (båtsportprick) från Onsala Kofferdikaptener. Ramnö Käring (kummel), Fluets och Breda Kråkor kummel har målats. Vidare har Neptuns pelare i Gottskär och Italienaren på Malö målats. Efter tillstånd från sjöfartsverket har Malö fyr renoverats och byggts om till soldriven batteridrift och tändes den 2 september 2002 efter en 10-årig mörkertid.