Italienarstenen


Italienarstenen.

Italienarstenen belägen på nordvästra delen av Malö.
Är inget sjömärke men förvaltas av Onsala Fyrförening som en minnesplats.
På 1870-talet strandade ett Italienskt segelfartyg utanför Malö. Det var mitt i vintern och snötjocka. Isen runt Malö varken bar eller brast. Besättningen lyckades tas sig iland på Malö där de under några dagar blev fullständigt isolerade. En ung pojke fanns i besättningen och han ombads försöka gå på isen in till fastlandet. Han kom dock aldrig fram. Provianten tog slut så till sist fick de slakta skeppshunden. Besättningen tog skydd bakom ett stort flyttblock. När snötjockan så småningom lättade kunde lotsarna se vad som hänt och hämta besättningen varav fyra var döda.
Flyttblocket är idag Italienarstenen som utgör ett minne av denna händelse.

Efter denna tragedi byggde lotsarna på Mönster ett litet hus på Malö om det skulle hända igen. I huset fanns lite mat och filtar och så vitt vi vet behövdes huset aldrig komma till användning.