Hästholmen östra Landgrund


Hästholmen östra Landgrund.

Onsala Fyrförening har övertagit ansvar för Hästholmen östra Landgrund sedan 1992 vilket beslutats av Kattegatt Sjötrafikområde. Pricken är en röd slät och införd i båtsportkortet.