Breda Kråkorna


Breda Kråkorna.

Onsala Fyrförening äger sedan 2014 kummeln som köpts från Sjöfartsverket för 1 kr.

Arrendeavtal har tecknats för markområdet runt kummeln med Statens Fastighetsverk så att drift och underhåll kan genomföras. Sjöfartsverket har gett Onsala Fyrförening ett drifttillstånd.
Byggdes 1882 av Onsala Lotsar och är idag en betongkummel. Den första uppförda stenkummel spolades dock bort 1892. En ny kummel av betong anlades samma år. Kummeln är en vit cylindrisk med ett svart bälte och är 2 meter hög.