Malöfyren


Malöfyren.

Malöfyren uppfördes på södra sidan av Malö och är den fyrplats i Halland som varit bemannad kortats tid. Fyren byggdes 1890 och byggnadstypen är ett torn med en standard lantrin på toppen. Bemanningen varade endast i 21 år mellan åren 1890 till 1911. Redan vid 1700-talets slut lär det dock ha funnits en båk som sjömärke på ön.

På Malö anlades en bostad som var sammanbyggd med fyren. Denna fyr drevs med fotogen. I samband att fyren avbemannades 1911 revs huset och flyttades till Nidingen Fyrplats där huset blev en bagarstuga.

En AGA fyr installerades 1911 som drevs av acetylengas. Fyren var då 5 meter hög. 1935 installerades en ny AGA fyr på sockeln av det tidigare huset.  I samband med detta så höjdes även fyren till 9 meter. Den nya AGA fyren drev med elektricitet från engångsbatterier.

Bemanningen på Malö var en fyrmästare, en så kallad enmansfyr. Fyrmästaren fick vara på ön hela tiden fyren vari drift.
1991 släcktes Malöfyren men efter nästan 10 år tändes den igen genom Onsala Fyrförening som då erhållit tillstånd att driva fyren vidare. Onsala Fyrförening hade då byggt om fyrens drift till sol-el och batteridrift.

Malö fyren (originalfoto 1911)