Banagrundspricken


Banagrundspricken.

Banagrundspricken är en ostprick i Kungsbacka fjordens längdriktning. Pricken varnar för den grundplatå som ligger väster om pricken. 
Lindgrens hamn äger pricken och Onsala fyrförening ansvarar för drift och underhåll mot en årlig ersättning från Lindgrens Hamn. Banagrundspricken är även införd som sjömärke i båtsportkortet på position N 57.23.72 och O 12.01.90 för Kungsbacka Fjorden under tiden 15 april till 15 november.