Banagrundspricken


Banagrundspricken.

Banagrundspricken är en ostprick i Kungsbacka fjordens längdriktning. Pricken varnar för den grundplatå som ligger väster om pricken. 

Fyrföreningen äger pricken och ansvarar för drift och underhåll. 

Banagrundspricken är även införd som sjömärke i båtsportkortet på position N 57.23.72 och O 12.01.90 för Kungsbacka Fjorden under tiden 15 april till 15 november.