Fjordskärs Fyrplats


Fjordskärs Fyrplats.

Onsala Fyrförening äger idag Fjordskärs Fyr sedan 2015 och köptes från Sjöfartsverket för 1kr med beviljat driftansvar. Marken köptes av fastighetsverket för 1 kr Lantmäteriet tog 40 000 kr för att rita in tomten! Rahms stiftelse bidrog till köpet.

Fyrplatsen tillkomst var ett led i att förbättra sjösäkerheten utmed de stark trafikerade inomskärslederna nord/syd samt att underlätta ankring i Kungsbackafjorden. Fyren var en ledfyr från början och är idag en sektorfyr. Redan år 1762 fanns det en båk på Fjordskär.

Fjordskärs fyr byggdes 1882 och var bemannad fram till 1906. Först år 1892 fick Fjordskär tillgång till färskvatten genom en vattencistern för att ta tillvara på regnvattnet. Åren innan hade färskvatten hämtats från fastlandet. Fotogen-driften ersattes 1906 av en AGA fyr. 1908 nedmonterades huset och en åttakantig fyr kur uppfördes på vågbrytaren. Nuvarande fyr kur uppfördes år 1954 och den åttakantiga fyrkuren ersattes av en rund fyrkuren i plåt. År 1979 automatiserades Fjordskärs fyr.

1882 uppfördes också ett kombinerat fyr- och bostadshus på en hög sten sockel. Ursprungligen var huset avsett för en familj. Efter en stormnatt bestämdes det att det skulle finna 2 fyrvaktare på Fjordskär. Huset inrymde nu 2 lägenheter om vardera 1 rum och kök. Från början var huset förankrat i berget med järnstänger för att bättre klara av översköljande sjöar vid stormar. Fjordskär är en mycket låg ö och är inte större än 70 x 20 meter. 1886 bestämdes att en kraftig vågbrytare skull uppföras för att skydda huset. Vågbrytaren står kvar än idag.

Fjordskärs fyr avbemannades 1906 då fotogendriften av fyrarna ersattes med en AGA fyr. 1908 nedmonterades huset och återuppstod på Vinga fyrplats som boningsplats för lotsar.
Totalt har det tjänstgjort 5 fyrmästare och 8 fyrvaktare under tiden som Fjordskärs fyr var bemannad. Under 1990-talet försågs fyren med solpaneldrift.

Fjordskär från havet med Kungsbackafjorden i bakgrunden, foto från 1908