Ramnö Kummel


Ramnö Kummel (Käring)

Kummeln ägs idag av Onsala fyrförening som köpte den för 1 kr från Sjöfartsverket. Transportstyrelsen har gett drifttillstånd för kummeln med ansvar för Onsala Fyrförening att underhålla och se till att kummeln fungerar på ett tillfredställande sätt. Ett arrendeavtal har tecknats med Statens Fastighetsverk för att Onsala Fyrförening skall kunna disponera mark så att underhåll och drift kan genomföras.

Ramnö är en ö i Kungsbackafjorden. Ön är 36 m hög och den högsta av öarna i Kungsbacka- fjorden. På toppen av Ramnö finns en kummel byggd av gråsten som är 2,9 m hög. Kummeln byggdes år 1829 av Onsala Lotsar. Redan år 1762 sägs det ha funnits en kummel på Ramnö och är därmed det äldsta sjömärket runt Onsalahalvön.  
På södra sidan av ön finns en så kallad Trojaborg av obestämd ålder. Trojaborg är en labyrint.