Onsala

Onsala

Onsala sträcker sig som en hand söder ut och fingrarna bildar ett antal fjordar som sedan hundratals år varit de sista lugna ankarplatsen innan den släta Hallandskusten tar vid.

Onsala har uråldriga anor som sjöfartsbygd. Här fanns på 1700-talet tre varv, segelmakeri och repslagarbana, det var ingen tillfällighet att Karl XII hämtade flera av sina kaparkaptener från trakten. Mest känd är förstås Lasse i Gatan eller Lars Gathenhielm som han hette som adlad. I slutet av 1700-talet var det t o m långt framskridna planer på att göra Malö hamn till permanent flottbas för hela västkusten, ritningar fanns färdiga, men Gustav III backade för kostnaderna och flottan hamnade i Göteborg.