Hållsunds Båk


Hållsunds Båk.

Onsala Fyrförening äger detta  stångmärke som har återskapats med egna medel år 2012.

Redan år 1762 fanns det en båk på Hållsunds Udde. År 1807 byggdes en stångbåk vilken blåste ner  1969.
Marinen reste en mindre ersättare i trä men den underhölls dåligt. Onsala Fyrförening erhöll vit färg från välvilliga givare och skötte underhållet på frivillig väg fram tills att man fick tillstånd att resa en stångmärke. Stångmärket finns på samma plats som Onsalalotsarna hade satt upp sitt stångmärke på, och är snarlik med densamme. Stången är 18 meter hög med en röd silltunna på toppen enligt beskrivning från 1762.