lördag 4 maj 2019

Sommarens Arbetsdagar och Fyrdag

Onsala Fyrförening kommer att anordna sin fyrdag den 18 augusti mellan kl 11 – 15.00 på Skallafyren.
I mån av tjänlig väderlek kommer vi också att hålla öppet på Fjordskär och Malöfyren.

En arbetsdag kommer att ske den 15 juni på Fjordskär, Skallafyren och Malmöfyren mellan kl. 09.00 – 15.00.
Samling för arbetsdagen på Fjordskär sker vid hamnplan i Gottskär kl 09.00.
Till Skallafyren sker samling på fyren kl 09.00.
Till Malöfyren meddelas senare här på hemsidan, samt Fyrföreningens Facebook sida.