Malöfyrens HistoriaMalöfyrens Historia

Alldeles utanför Onsalalandets sydspets ligger Malön, en låg, flack ö som en så kallad ändmorän. Malö fyr byggdes år 1890 och var bemannad fram till 1911 då en AGA-fyr installerades. Enligt tidigare kända texter, jag citerar, ”Huset på Malö revs och virket återanvändes på Nidingen i en bagarstuga." Det råder delade meningar om huruvida fyrvaktarbostaden på Malö blev bagarstuga på Nidingen eller inte. Det är frågan? Fortsättning följer.


Malö fyren (originalfoto 1911)